יום ו', ו’ באלול תשע”ח
דף הבית יחודיות בית הספר מרחבי כיתות תקשוב טפסים להורדה יצירת קשר

8:00-8:50 שיעור ראשון8:50-9:40 שיעור שני9:40-9:50 הפסקת אוכל9:50-10:10 הפסקה 10:10-11:00 שיעור שלישי11:00-11:45 שיעור רביעי11:50-12:00 הפסקה12:00-12:45 שיעור חמישי12:45-13:30 שיעור שישי13:30-13:35 הפסקה13:30-14:15 שיעור שביעי14:15-15:00 שיעור שמיני