יום ו', ו’ באלול תשע”ח
דף הבית יחודיות בית הספר מרחבי כיתות תקשוב טפסים להורדה יצירת קשר

האמנה מהווה הסכם בין השותפים/ות ומטרתה להביא להידברות ולהבנה, לקבוע מטרות וקווי פעולה מוסכמים. שיתוף פעולה בין התלמידים/ות, ההורים והמורים/ות יוביל לבית הספר שנעים ובטוח להגיע אליו, ומרכז להתפתחות אישית וחברתית ולהצלחה לימודית. הכללים המוסכמים ישפרו את היחסים בין השותפים לעשייה החינוכית, ויתרמו ליצירת אקלים מיטבי, סביבה מוגנת ובטוחה. כיבוד האמנה תיעשה תוך שמירה על כבוד הדדי, שימוש בשפה אדיבה, הקשבה, סובלנות וסבלנות, התחשבות בזולת, וכיבוד פרטיותו של כל אחד ואחת. הקשר בין המורה לתלמיד/ה ולהורים יתבסס על כבוד הדדי הכולל הקשבה, דיאלוג, יחס שווה. שיעורי בית שיעורי הבית מיועדים לפיתוח של ידע ומיומנויות הדרושים להמשך הלמידה. הם יכולים לשמש לצורך חזרה על החומר הנלמד או כהכנה לקראת למידה עתידית. שיעורי הבית צריכים להיות מידתיים ויעילים. קיימת אחריות משותפת למורים/ות, לתלמידים /ות ולהורים לדאוג שתלמיד/ה שנעדר, יקבל וישלים את שיעורי הבית + דפי עבודה שחולקו בשיעור. לא יינתנו שיעורי בית ביום שישי אשר זמן הגשתם הוא ליום א' הקרוב. השבת תתאפשר למנוחה ובילוי משפחתי. כל מורה תרשום על הלוח את שיעורי הבית של אותו יום. בכל כיתה תקבע המחנכת, יחד עם המורות המקצועיות, כללים ברורים מה קורה כאשר תלמיד/ה לא הכין את שיעורי הבית. לא יינתנו שיעורי בית כעונש. אי-הכנת שיעורי הבית תירשם ביומן הכיתה, ותדווח להורים. מבחנים המבחן הוא דרך אחת מבין רבות להערכת ההישגים של התלמיד/ה בתחילת כל חודש יפורסם לוח מבחנים לתלמידים/ות ולהורים. כל מורה תפרט את הנושאים הכלולים במבחן. רצוי לתת דוגמאות לסוג השאלות שיהיו במבחן. אין לתת במבחן שאלות על חומר שלא נלמד בכיתה. לפני כל מבחן תיערך חזרה על החומר. מס' המבחנים בשבוע יהיה ע"פ תקנון משרד החינוך כלהלן: כיתה א': תיעשה ההערכה בכלים מגוונים אחרים ולא ייעשה שימוש במבחנים כלל. כיתה ב': עד2 מבחנים כיתתיים בשנה, בשפה ובמתמטיקה. כיתה ג': אחת לשלושה שבועות. כיתה ד': אחת לשבועיים. כיתות ה' ו - ו' : אחת לשבוע. יש להחזיר מבחנים עד שבועיים ממועד המבחן. החזרת המבחנים תיעשה כך שבשעת החלוקה הציון לא יהיה גלוי לעיני התלמידים האחרים. יש להקפיד לא לחלק את המבחנים על פי סדר הציונים, ולא לרמוז על הישגי תלמיד/ה זה או אחר. אין למסור מבחן של תלמיד/ה שנעדר לתלמיד/ה אחר. אין לקיים מבחנים בימי ראשון וביום לאחר חזרה מחופשה. אלימות פיסית ומילולית אסורה כל אלימות פיסית או מילולית, במכוון או שלא במכוון! זכותנו לחיות בסביבה מוגנת ובטוחה. כל מקרה אלימות יטופל מיידית: המחנכת ו/או המורה שנכחה באירוע תקיים בירור, ותעדכן את הורי התלמידים. התלמידים המעורבים יכתבו דוח אירוע. לאחר פגיעה שנייה, בנוסף לכתיבת הדוח והבירור: התלמידים יגישו עבודה חינוכית שקשורה לנושא. ההורים יוזמנו לפגישה עם המחנכת. לאחר פגיעה שלישית, בנוסף לכתיבת הדוח והבירור, ההורים יוזמנו לפגישה עם המנהלת. התלמיד יושעה מבית הספר {השעייה פנימית ו/או חיצונית}. מקרי אלימות חריגים ו/או חוזרים על עצמם ידווחו לפיקוח ויטופלו ע"י ועדה בין מקצועית. איחורים והעדרויות איחור לשיעור מבטא יחס שאינו מכבד את כללי ביה"ס, פוגע באווירה הלימודית ובשקט החיוני ללמידה. באחריות ההורים לוודא שהתלמידות/ים יגיעו לבית-הספר בזמן. על תלמיד/ה המאחר/ת לשיעור, מסיבה מוצדקת, למסור אישור למורה. תלמיד/ה המאחר/ת ללא סיבה מוצדקת, האיחור ירשם במזכירות ביה"ס וביומן הכיתה. תלמיד/ה המאחר/ת יותר מ- 3 פעמים במהלך חודש אחד, ישלח מכתב להורים. במקרה של יותר מ- 3 איחורים בחודש, ההורים יוזמנו לשיחת בירור עם הנהלת ביה"ס. מספר האיחורים יצוין בתעודת התלמיד/ה. היעדרות מביה"ס פוגעת בתלמיד/ה הנעדר/ת ומחייבת השלמת חומר לימודי. עד 3 ימים יש להביא אישור מההורים, במקרה של היעדרות מעל 3 ימים, יש להביא אישור מרופא. טלפונים סלולריים הטלפון הנייד יישאר מכובה או מושתק בתיק התלמיד/ה, ואין להשתמש בו במהלך יום הלימודים בבית הספר. אסור לבצע שיחות טלפון בטלפון סלולארי, לצלם, להקליט או לפרסם תכנים באינטרנט במהלך יום הלימודים, אלא אם ניתן אישור או הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית ע"י הצוות החינוכי. חל איסור מוחלט להשתמש בטלפון באופן הפוגע בתלמיד/ה או מבוגר/ת ברשתות החברתיות או בכל דרך אחרת. תלמיד/ה אשר יעשה שימוש אסור, הטלפון יילקח ממנו/ה ויוחזר לו או לה בסוף יום הלימודים. אחרי 3 פעמים, הטלפון יילקח מהתלמיד/ה ויוחזר רק להורים. התקנון הכתוב פה אינו מהווה מסמך רשמי, לעיון בתקנון המלא יש לפנות למזכירות ביה"ס