יום ו', ו’ באלול תשע”ח
דף הבית יחודיות בית הספר מרחבי כיתות תקשוב טפסים להורדה יצירת קשר

תחזית שנה"ל תשע"חפתיחת שנת הלימודיםהלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום שישי, י' באלול התשע"ז, 1.9.2017, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.סיום שנת הלימודיםבבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, ט"ז בתמוז התשע"ח, 29 ביוני 2018, ובבתי הספר דוברי השפה הערבית תסתיים השנה ביום שבת, י"ז בתמוז התשע"ח, 30 ביוני 2018.בבתי הספר העל יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום רביעי, ז' בתמוז התשע"ח, 20 ביוני 2018.2. סך ימי הלימודסך כל ימי הלימוד בתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:בבתי הספר היסודיים – לפחות 188 ימי לימודבבתי הספר העל יסודיים – לפחות 182 ימי לימוד.סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:בבתי הספר היסודיים – לפחות 219 ימי לימודבבתי הספר העל יסודיים – לפחות 211 ימי לימוד.ביצוע מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ח הוא באחריותו של מנהל בית הספר. 3. חגי ישראל החגהתאריךהערותראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 22-20 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ח, 30-29 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.חג הסיגד*יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16 בנובמבר 2017(הוקדם) חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.חנוכהמיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017.הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.ט"ו בשבטיום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח,31 בינואר 2018ט"ו בשבט הוא יום לימודים.פוריםהימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018, 2-1 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.פסחמיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.יום העצמאותיום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 20 באפריל 2018.הוקדםל"ג בעומריום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.יום ירושליםיום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 21-19 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018. 4. ימי צום* היוםהתאריךהערותצום גדליהיום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017 נדחהעשרה בטבתיום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28 בדצמבר 2017תענית אסתריום רביעי, י"ג באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018שבעה עשר בתמוזיום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ח, 1 ביולי 2018נדחהתשעה באביום ראשון, י' באב התשע"ח, 22 ביולי 2018נדחה * בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30. 5. ימי זיכרון ממלכתייםימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.היוםהתאריךהערותיום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ליום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ח, 19 באוקטובר 2017 *יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ליום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ח, 1 בנובמבר 2017יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ליום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23 בנובמבר 2017*ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ליום ראשון, י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017 נדחהיום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ליום שני, י"א באדר התשע"ח, 26 בפברואר 2018יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ח, 12 באפריל 2018יום הזיכרון לחללי צה"ליום רביעי, ג' באייר התשע"ח, 18 באפריל 2018הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ליום רביעי, י' באייר התשע"ח, 25 באפריל 2018 * 6. מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח החגקתולים ופרוטסטנטיםאורתודוקסים וארמנייםחג המולד25-26.12.2017, הימים שני ושלישי, ז'-ח' בטבת התשע"ח7-8.1.2018, יום ראשון ושני, כ'-כ"א בטבת התשע"חראש השנה1.1.2018, יום שני, י"ד בטבת התשע"ח14.1.2018, יום ראשון, כ"ז בטבת התשע"חחג ההתגלות6.1.2018, יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח19.1.2018, יום שישי, ג' בשבט התשע"חיום שישי הטוב30.3.2018, יום שישי, י"ד בניסן התשע"ח6.4.2018, יום שישי, כ"א בניסן התשע"חפסחא2-3.4.2018, הימים שני ושלישי, י"ז-י"ח בניסן התשע"ח9-10.4.2018, הימים שני ושלישי, כ"ד-כ"ה בניסן, התשע"חהעלייה השמימה10.5.2018, יום חמישי, כ"ה באייר התשע"ח17.5.2018, יום חמישי, ג' בסיוון התשע"חשבועות20-21.5.2018 הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ח27-28.5.2018, הימים ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשע"ח 7. מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"חלגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א', חינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.החגהערותיום הולדת הנביא מוחמדיום אחדעיד אל פיטר (חג הפסקת הצום )3 ימיםעיד אלאדחא (חג הקרבן)4 ימיםראשון למוחרם (ראש השנה ההג'ריתיום אחד 8. מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח החגהתאריךהערותיום הנביא סבלאן10.9.2017, יום ראשון, י"ט באלול התשע"זיום אחדחג הנביא אליהו (אלח'דר)25.1.2018, יום חמישי, ט' בשבט התשע"חיום אחדחג הנביא שועייב24-27.4.2018, הימים שלישי עד שישי, ט'-י"ב באייר התשע"ח4 ימיםעיד אלאדחא (חג הקרבן)לתאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-86325004 ימים 9. פתיחת שנת הלימודים התשע"טשנת הלימודים התשע"ט תחל ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018.*בוצע שינוי ב-21/0612017.